DỤNG CỤ KHÍ NÉN - ONPIN
Danh sách các sản phẩm của hãng
Súng vặn vít OP-310LHA
 ‧High attack frequency.
 ‧Low counteraction.

Application:
‧Especially in heavy-productive industries (rattan, carpentry, eletric, motor, aluminum, and hardware).
 
DANH MỤC SẢN PHẨM