Tên SP: Dụng cụ mỏ lết siết OP-5SLB08 3/8", OP-5SLB15 3/8"
Mã SP: OP-5SLB08 3/8", OP-5SLB15 3/8"
Lượt xem: 242
Giá SP: Liên hệ để có giá tốt nhất

Specifications: OP-5SLB08 / OP-5SLB15: Air shut off, Rear exhaust.

 

 

MODEL Bolt Size 
Capacity
MAX.
Torque
Free
Speed
Air
Consumption
Overall
Length
Air
Inlet
Net
Weight
Sound
Level
mm Nm rpm l/min cfm mm  inch P.T  kg lb dB(A)
OP-5SLB08 M5 2.2~4.0 800 170 6 340 13.39 1/4 1.22 2.69 78
OP-5SLB15 M4 1.2~2.2 1400 170 6 340 13.39 1/4 1.22 2.69 78

 

TAGS: